beevendo - we make mobile happen

 

Pilotní provoz předčil očekávání

06.1.2010

Vyhodnocení pilotního provozu velmi překvapilo všechny účastníky. Kampaně vedené partnery pilotního provozu, Schlecker a.s.Tesco Stores ČR a.s., v systému beevendo přilákaly až každého pátého zákazníka (Conversion Rate = 21,8%).

Pilotního provozu se účastnily společnosti Schlecker a.s., Tesco Stores ČR a.s. a jejich zákazníci, tedy konzumenti rozesílaných SMS zpráv. Pilotní projekt byl spuštěn na vybraných lokalitách v Praze a Středočeském kraji. Výsledky použití produktu beevendo prokázaly, že vedení marketingové kampaně způsobem založeným na principu Location-Based Services je velmi efektivní. Pilotní provoz byl velmi úspěšný z pohledu obou partnerů, kteří se provozu účastnili. Marketingové kampaně přilákaly v průměru každého sedmého zákazníka a v případě kampaně na drogistické zboží byl k nákupu motivován každý pátý oslovený zákazník.

Výhody platformy beevendo

 • 1

  Přesně určené lokality

 • 2

  Efektivní zásah cílové skupiny

 • 3

  Zvyšování povědomí o značce

 • 4

  Silná podpora prodeje

 • 5

  Náklady pod kontrolou - Pay Per Message

 • 6

  Měřitelné konverzní poměry

  Účinnost zasílání cílených zpráv nás mile překvapila. 

Michal Štádler
Marketing Director, Tesco Stores ČR, a.s.

 

Web design, CMS INDEX & eclair

Copyright © 2009-2011 beevendo s.r.o. Všechna práva vyhrazena.