beevendo - we make mobile happen

 

O nás

Společnost beevendo s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společností v oblasti moderních komunikačních technologií. Nabízíme komplexní služby v oblasti lokačního mobilního marketingu. Za dobu svého působení jsme si vybudovali stabilní postavení a dosahujeme stále vyššího podílu na tomto trhu v České republice.

Naše jasně vymezená inovativní strategie jedinečné nabídky je postavená na individuálních potřebách klientů. Cílem je prosadit radikální změny na českém mobilním reklamním trhu a mobilní marketing cenově zpřístupnit každému klientovi, který potřebuje inzerovat své produkty nebo služby pomocí moderního kanálu.
V současné době společnost svůj další rozvoj směřuje především k dalším aktivitám, které úzce souvisí s lokačními mobilními technologiemi. Kvalitou poskytovaných služeb chceme čelit nedostatkům, se kterými se lze občas setkat a zároveň tak vytvořit stabilní základ novému oboru geolokačních služeb na českém trhu.
Záměrem společnosti je cílevědomě přispívat k neustálému zlepšování, a proto trvale udržujeme vysoký standard nabízených služeb. Do svého rozvoje neustále alokujeme podstatnou část vytvořeného zisku. Investice přitom směřují do modernizace technického zázemí a do zvyšování kvalifikace personálu. Disponujeme mimořádně kvalitními týmy pracovníků v relevantních oborech. Technologický rozvoj firmy se orientuje směrem určovaným celosvětovým trendem a možnostmi českého trhu. Jsme si plně vědomi skutečnosti, že jedině firma s novými technologiemi může rozšiřovat své působení a plnit náročné potřeby rychle se měnícího oboru.
Náš komplexní zkušený tým v oblasti vývoje reaguje na požadavky account managerů, kteří jsou kdykoli připraveni přidat nadhodnotu spočívající v důrazu na poprodejní péči o zákazníka. Pro zákazníky je tak zaručeno poskytování progresivní služby na základě jejich individuálních potřeb. Naší prioritou je dlouhodobý vztah s klientem založený na oboustranné spokojenosti.
Další záměr, kterým je naprosto samostatné a efektivní používání platformy beevendo co nejvíce klienty a zjednodušit tak jejich činnosti a procesy v rámci marketingových aktivit, se nám daří plnit každým dnem. Jsme přesvědčeni, že naše platforma beevendo plně odpovídá potřebám komunikace 21. století a stane se brzy naprosto samozřejmou součástí našeho života.

 

O nás

Výhody platformy beevendo

 • 1

  Přesně určené lokality

 • 2

  Efektivní zásah cílové skupiny

 • 3

  Zvyšování povědomí o značce

 • 4

  Silná podpora prodeje

 • 5

  Náklady pod kontrolou - Pay Per Message

 • 6

  Měřitelné konverzní poměry

  Účinnost zasílání cílených zpráv nás mile překvapila. 

Michal Štádler
Marketing Director, Tesco Stores ČR, a.s.

 

Web design, CMS INDEX & eclair

Copyright © 2009-2011 beevendo s.r.o. Všechna práva vyhrazena.