beevendo - we make mobile happen

 

Krizové řízení

Včasné a plošné informování obyvatel o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí je prioritou všech státních složek.

Platforma beevendo poskytuje potřebnou součinnost se záchrannými integrovanými systémy ČR při řešení mimořádných událostí, krizových stavů nebo živelných pohrom.

Zvlášť při pátrání po pohřešovaných nebo podezřelých osobách hraje rychlost předání informace v relevantních oblastech klíčovou roli. Informační sdělení mohou obsahovat také multimediální obsah v MMS a maximálně tak usnadnit popis osob.

Krizová opatření pro případy živelných pohrom zahrnují také důslednou organizaci varovného informačního systému a plánování evakuace osob v postižených oblastech. Včasně zaslané SMS Info sdělení může nákladné evakuaci zabránit a v krajních případech také zachránit lidské životy.

Pomůžeme vám prosadit mobilní komunikaci jako důležitou součást vašich krizových plánů.

 

Výhody platformy beevendo

 • 1

  Přesně určené lokality

 • 2

  Efektivní zásah cílové skupiny

 • 3

  Zvyšování povědomí o značce

 • 4

  Silná podpora prodeje

 • 5

  Náklady pod kontrolou - Pay Per Message

 • 6

  Měřitelné konverzní poměry

  Rádi bychom využili beevendo již tento rok v našich marketingových aktivitách. 

Michal Štádler
Marketing Director, Tesco Stores ČR, a.s.

 

Web design, CMS INDEX & eclair

Copyright © 2009-2011 beevendo s.r.o. Všechna práva vyhrazena.