Aplikace

beevendo - we make mobile happen

 

my.beevendo.com - komunikační nástroj

Pro maximální efektivitu jsme vyvinuli online aplikaci my.beevendo.com, ve které snadno nadefinujete všechny parametry nutné k nastavení svých kampaní.

Pro každou kampaň si nastavíte:

 • lokalitu
 • přesné načasování termínů a hodin
 • cílovou skupinu
 • obsah sdělení

Platforma beevendo zajistí, že každý váš potenciální zákazník, který se bude v daném čase nacházet na zvoleném místě a bude odpovídat cílové skupině, bude obeslán příslušným reklamním SMS/MMS sdělením.

Vaše kampaň se stává aktivní ve chvíli jejího spuštění. Jakmile zákazník vstoupí do zvolené oblasti pro kampaň, zašle mobilní operátor informaci o vstupu do systému beevendo. Systém vyhodnotí zprávu o vstupu s ohledem na spuštěné kampaně a zašle reklamní sdělení příslušné kampaně, která je aktivní v daném čase a lokalitě a odpovídá cílové skupině.


Flexibilita a efektivní zásah

Online aplikace my.beevendo.com je jedinečný mediální nástroj s ohledem na flexibilitu úprav v nastavování kampaní a přesnost zacílení pouze na ty zákazníky, kteří se v danou dobu nachází na správném místě a mohou tedy ihned reagovat na obdržený obsah sdělení.

Aplikace my.beevendo.com vyřeší situace, kdy je potřeba rychle reagovat na změny při propagaci jednotlivých produktů. Změna parametrů kampaně (čas, místo nebo obsah SMS) je dílem několika minut, na rozdíl od jiných reklamních médií, kdy příprava je velmi časově náročná a dojde-li ke změně v průběhu reklamní akce, je velmi obtížné a nákladné změnit některé z jejich parametrů.


Rozpočet mobilních kampaní

Nevyžadujeme žádné vstupní registrační poplatky ani žádné paušální platby, platíte pouze za odeslaná reklamní sdělení.

Prostřednictvím aplikace my.beevendo.com si můžete nastavit výdajové limity pro jednotlivé kampaně, a to v rozsahu měsíčního, týdenního a denního limitu. Nastavení limitů můžete kdykoliv měnit na základě průběhu kampaně nebo podle aktuálních cílů a potřeb kampaně. Dosáhnete tak plné kontroly nad rozpočtem.

Více podrobností ohledně správy a nastavování kampaní naleznete zde.


Reporting

Velmi důležitou součástí mediálního plánování je reporting. Aplikace beevendo nabízí velmi podrobný a přesný monitoring jak průběhu kampaně v reálném čase, tak i po jejím skončení. Reporting je možné sledovat po jednotlivých hodinách i dnech, kdy se sleduje počet rozesílaných SMS v jednotlivých lokalitách na cílové skupiny kampaně. Podle objemu odeslaných reklamních sdělení se dají upravovat také finanční limity. Rychle a operativně se totiž přesune rozpočet z kampaně v lokalitě, která nevykazuje potřebný traffic, na jinou kampaň, která původně plánovaný objem přesahuje. Reporting je naprosto přehledný ve formě grafů nebo ve formátu MS Excel, kde si můžete upravovat potřebné údaje pro vyhodnocování svých kampaní.

Výhody platformy beevendo

 • 1

  Přesně určené lokality

 • 2

  Efektivní zásah cílové skupiny

 • 3

  Zvyšování povědomí o značce

 • 4

  Silná podpora prodeje

 • 5

  Náklady pod kontrolou - Pay Per Message

 • 6

  Měřitelné konverzní poměry

  Rychlou a vstřícnou reakcí zákazníků jsme byli příjemně překvapeni. 

Petr Doležal
Ředitel společnosti Schlecker a.s.

 

Web design, CMS INDEX & eclair

Copyright © 2009-2011 beevendo s.r.o. Všechna práva vyhrazena.